Ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Δικηγόρων

0

Ψηφίστηκε χθες στη Βουλή [Link] το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το νέο Κώδικα Δικηγόρων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση [PDF] του νομοσχεδίου, η δικηγορία δεν είναι «κλειστό επάγγελμα», καθώς ο ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός δικηγόρων στην Ελλάδα, τελεί σε δυσαναλογία με τον αντίστοιχο σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, γεγονός που καθιστά αναγκαία την απελευθέρωση του τρόπου άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Στόχοι του νέου Κώδικα είναι επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, η θωράκιση του δικηγορικού λειτουργήματος και η αποσαφήνιση του ρόλου του δικηγόρου, υπό τις τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχεται με το νέο Κώδικα [PDF], η οποία και έχει αποτελέσει σημαντικό σημείο τριβής με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, είναι η κατάργηση των κατώτατων ορίων δικηγορικών αμοιβών, καθώς ορίζεται, ότι αυτές θα καθορίζονται εφεξής με ελεύθερη γραπτή συμφωνία δικηγόρου-εντολέα και θα αφορούν είτε στο σύνολο της διεξαγωγής μιας δίκης είτε σε επιμέρους νομικές ενέργειες, δικαστικές ή εξώδικες. Σε περίπτωση διαφωνίας ή μη κατάρτισης γραπτής συμφωνίας, η αμοιβή θα προσδιορίζεται, αναλόγως του αντικειμένου της δίκης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα ίδρυσης δικηγορικών εταιρειών με παραρτήματα, τόσο στην ελληνική επικράτεια, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται το κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τη διαφήμιση του δικηγορικού επαγγέλματος και της παροχής νομικών υπηρεσιών εν γένει, με τη δυνατότητα διατήρησης ιστοσελίδας και διαφήμισης των δικηγορικών υπηρεσιών, τόσο στα έντυπα όσο και στα ηλεκτρονικά μέσα. Υφίσταται ωστόσο ρητή υποχρέωση του δικηγόρου να μην παραχωρεί συνεντέυξεις στον Τύπο και να μη δημοσιοποιεί στοιχεία, σε σχέση με υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Όσον αφορά τους ασκούμενους δικηγόρους, διευρύνεται το πεδίο των νομικών προσώπων και των Αρχών, όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η δικηγορική άσκηση, ενώ παράλληλα αλλάζει ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος. Ειδικότερα, καταργείται η διενέργεια των εξετάσεων από τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους και ορίζεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, αρμόδια για τη διεξαγωγή τους, πανελλαδικά.

Επίσης επέρχεται αυστηροποίηση του πλαισίου πειθαρχικών ποινών, με επέκταση της μέγιστης διάρκειας της ποινής της προσωρινής παύσης στα δύο έτη ( αντί για έξι μήνες που είναι σήμερα).

Σημειώνεται, ότι πολλές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου αμφισβητούνται έντονα από τους Δικηγορικούς Συλλόγους και αναμένονται οι περαιτέρω αντιδράσεις τους μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα από τη Βουλή.

Σχόλια