Ψηφίστηκε ο νόμος για την ρύθμιση των δεσμευμένων ή κατασχεμένων μετρητών σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή θυρίδες

0

 

Ψηφίστηκε χτες από την Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ρυθμίζει την διαχείριση από το Ελληνικό Δημόσιο των δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών ή υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών ή μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, στη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Ο νόμος καλύπτει τα εγκλήματα της παραβίασης της φορολογικής, τελωνειακής νομοθεσίας, την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προσβολή των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ,την ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες βουλευτών, τις πράξεις διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων και κάθε έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων, τα οποία τελέσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 9 του ν. 1232/1982 ή του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 ή οποιουδήποτε άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε ανεξάρτητης διοικητικής αρχής.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο,το δικαιοδοτικό όργανο, που εξέδωσε την απόφαση περί δέσμευσης διατάσσει την απόδοση στο Ελληνικό Δηµόσιο των µετρητών κατά το χρόνο κατά τον οποίο η απαίτηση του Δηµοσίου καθίσταται εισπρακτέα, είτε συνεπεία παρέλευσης της προθεσµίας αµφισβήτησης (διοικητικής ή δικαστικής) της σχετικής πράξης προσδιορισµού της είτε συνεπεία έκδοσης σχετικής οριστικής δικαστικής απόφασης στην περίπτωση έγερσης αμφισβήτησης. Με τον τρόπο αυτό, αίρεται η υφιστάµενη στρέβλωση και η απόδοση στο Δηµόσιο θα παύει να καθυστερεί επί πολλά έτη, μέχρι την έκδοση της ποινικής απόφασης, αφού πλέον η απόδοση θα γίνεται σε προγενέστερο χρόνο, ανεξαρτήτως έκβασης της ποινικής διαδικασίας.

Σημαντική καινοτομία του νέου νόμου αποτελεί η για πρώτη φορά θέσπιση µίας µορφής ποινικής συνδιαλλαγής για τον ύποπτο ή τον κατηγορούµενο,που διευκολύνει το Ελληνικό Δηµόσιο να ικανοποιηθεί πλήρως για την αξίωση ή τη ζηµία του και παράλληλα προβλέπει για τον κατηγορούμενο σημαντική ελάφρυνση της ποινής, ανάλογα µε το στάδιο της ποινικής διαδικασίας κατά το οποίο λαµβάνει χώρα η ικανοποίηση του Δημοσίου.

Τέλος, στο άρθρο 11 του ίδιου νόμου ψηφίστηκε και η τροπολογία σχετικά με την χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας σε κατάδικους ή υπόδικους φοιτητές. Ειδικότερα, προβλέφθηκε η δυνατότητα φοίτησης και εξ αποστάσεως παρακολούθηση μαθημάτων στα ΑΕΙ της χώρας και ορίστηκε η δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας µε ηλεκτρονική επιτήρηση, εφόσον οι κατάδικοι φοιτητές έχουν µε επιτυχία παρακολουθήσει το ένα τρίτο (1/3) των µαθηµάτων και εργαστηρίων.

 

Σχόλια