Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

0

Με 163 ψήφους υπέρ έναντι 101 κατά, ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στα ΑΕΙ με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις». Το νομοσχέδιο προωθήθηκε με την διαδικασία του κατεπείγοντος και επιφέρει αλλαγές στον νόμο 4009/2011 («νόμος Διαμαντοπούλου για τα ΑΕΙ»).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου ο νέος νόμος αποβλέπει σε βελτιωτικές παρεμβάσεις του νόμου 4009/2011, χωρίς όμως να ανατρέπεται η βασική φιλοσοφία του τελευταίου. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εστιάζουν σε ζητήματα χρηματοδότησης των ΑΕΙ, ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Ιδρυμάτων και επίλυσης βασικών θεμάτων που έχουν προκύψει από την μέχρι τώρα εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στον νόμο 4009/2011.

Ειδικότερα επιδιώκεται η κάλυψη του νομικού κενού που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά το καθεστώς μεταφοράς φοιτητών και των συμβάσεων καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεων των Πανεπιστημίων, ενώ εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια διανομής δωρεάν συγγραμμάτων σε ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές μέσω της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ.

Κατά τα λοιπά ρυθμίζεται το μεταβατικό καθεστώς των λεκτόρων, έτσι ώστε οι λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά την δημοσίευση του νέου νόμου να μπορούν με την συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας και μέχρι δύο φορές έως την λήξη της επταετίας από την δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στη ΦΕΚ να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή. Μετά την πάροδο της επταετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους, εκτός των περιπτώσεων που η διαδικασία εξέλιξης δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε παρατείνεται η διάρκεια της θητείας έως την ολοκλήρωσή της για χρονικό διάστημα εντός έτους, κατά ανώτατο όριο, εντός του οποίου κρίνεται υποχρεωτικά, ειδάλλως θεμελιώνεται παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας.
 

Σχόλια