Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών-επαγγελματικών δραστηριοτήτων

0

Υπερψηφίστηκε επί της αρχής, στην Ολομέλεια της Βουλής, το σχέδιο νομου για την απλοποίηση της αδειοδότησης
των επαγγελματικών, τεχνικών, και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, καθώς και των επιχειρηματικών πάρκων. Υπέρ του νομοσχεδίου, τάχθηκαν το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και το ΛΑΟΣ.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ.Σ.Ξυνίδης, ανακοίνωσε μια σειρά αλλαγών στα
βασικά σημεία του νομοσχεδίου, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι εξής:

Τα πρόσωπα στις Εξεταστικές Επιτροπές χορήγησης αδειών ασκήσεως επαγγέλματος, που εκπροσωπούν τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και την οικεία επαγγελματική Ομοσπονδία, θα ορίζονται από
τους φορείς τους, ύστερα από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Εάν ο εκάστοτε φορέας δεν ορίσει εκπρόσωπο εντός 30 ημερών από την λήψη της πρόσκλησης, η Επιτροπή συγκροτείται χωρίς την συμμετοχή εκπροσώπου του και στη  θέση του ορίζεται υπάλληλος της οικείας Περιφέρειας.

Η Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης και Αδειοδότησης, θα υποβάλλει στον υπουργό Οικονομίας, κάθε Ιανουάριο, απολογιστική έκθεση σχετικά με το έργο που υλοποίησε το προηγούμενο έτος.

Ο εκπρόσωπος της επαγγελματικής Ομοσπονδίας στις Εξεταστικές επιτροπές χορήγησης αδειών ασκήσεως επαγγέλματος, θα πρέπει να έχει άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, για το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν το αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής.

Για τις βιοτεχνικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες που αδειοδοτούνται, η αδειοδοτούσα αρχή προβλέπεται πλέον να διενεργεί δειγματολογικές επιθεωρήσεις βάσει ετησίου προγράμματος.

Τέλος, αυστηροποιούνται τα κατώτατα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους όρους λειτουργίας τους, όπως αυτοί ορίζονται από την αδειοδοτούσα αρχή και πλέον το  κατώτατο πρόστιμο προσδιορίζεται στα 1000 ευρώ. Αντίστοιχα, αναπροσδιορίζονται στα 1000 ευρώ, τα κατώτατα πρόστιμα για όσους μηχανικούς αποδειχθεί κατόπιν ελέγχων, ότι έχουν υποβάλλει ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις κατά τη διαδικασία αδειοδότησης.

Σχετικό link

Σχόλια