spot_img
ΑρχικήLaw NewsCovid-19Covid-19: ασφαλής λειτουργία φροντιστηρίων και εκπαιδευτικών κέντρων

Covid-19: ασφαλής λειτουργία φροντιστηρίων και εκπαιδευτικών κέντρων [ΦΕΚ Β 3630/2020]

Μέτρα προστασίας για το σχολικό και εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών.

[ Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53452 – ΦΕΚ Β 3630/31-08-2020]

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

 2. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

 3. Το Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

 4. Το Π.Δ.18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

 5. Το Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

 6. Το Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).

 7. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

 8. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

 9. Το Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

 10. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/05.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3298).

 11. Την υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/10.08.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμισης θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» (Β΄ 3344).

 12. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3611).
 13. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).
 14. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188).
 15. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

 16. Την υπ΄ αρ. 5954/23.6.2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β΄ 1807).

 17. Την υπ΄ αρ. 5953/23.6.2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 1861).

 18. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016» (Α’ 222).

 19. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, για το σχολικό έτος 2020-2021.

 20. Την από 20.08.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊου COVID-19.

 21. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.53451/2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο – Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας

Από την έναρξη του σχολικού και εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές, οι μαθητές, καταρτιζόμενοι, εκπαιδευόμενοι, μαθητευόμενοι, το κάθε είδους προσωπικό, καθώς και οι επισκέπτες σε όλες τις δομές, δημόσιες και ιδιωτικές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μη ιατρική μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των ως άνω δομών.

Άρθρο δεύτερο
Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών

 1. Η λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών γίνεται τηρουμένων των ακόλουθων κανόνων:
  α. Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς χώρους.
  β. Αποφυγή συγχρωτισμού.
  γ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
  δ. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση και εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.
  ε. Ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

 2. Οι διοικήσεις των πάσης φύσεως φορέων και δομών της παρ. 1 φροντίζουν, ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, καταρτιζόμενων, εκπαιδευόμενων, μαθητευόμενων, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Aυγούστου 2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων – ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων – ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Υγείας – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Lawjobs