Δ. Εφ. Πειραιά: κωδικοί και τύποι e-Παραβόλου που γίνονται δεκτοί προς κατάθεση

0

Με έγγραφό του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά δημοσιεύονται οι νέοι κωδικοί και τύποι  e-Παραβόλου, οι οποίοι γίνονται δεκτοί προς κατάθεση  στο εν λόγω Δικαστήριο.

 

Σχόλια