Δε θα συμμετέχουν στα πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων οι Δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου

0

Οι Δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δε θα συμμετέχουν στα πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Οι δικαστές του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου επεσήμαναν ότι δεν εξασφαλίστηκε από τη Διοίκηση η σχετική συγκατάθεση των Δικαστικών Λειτουργών της Ένωσης για την ανάθεση σε αυτούς διοικητικών καθηκόντων, γεγονός, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας. Επίσης, τα μέλη της Ένωσης, με το σχετικό ψήφισμα, τόνισαν ότι δεν είναι νοητή η απειλή πειθαρχικών διώξεων σε Δικαστικούς Λειτουργούς για την εκτέλεση μη δικαστικών καθηκόντων. Τέλος, σημειώνεται ότι οι Δικαστές του ΕΣ υπογράμμισαν ότι δεν είναι επιτρεπτό η κρίση των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων, εκφερόμενη υπό την προεδρία Δικαστικού Λειτουργού, να ελέγχεται σε δεύτερο βαθμό από δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο, υπό την προεδρία μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σχόλια