ΔΕΕ: Ορθώς η ΕΚΤ αρνήθηκε σε δημοσιογράφο της Bloomberg την πρόσβαση σε ελληνικά έγγραφα

0

Ειδικότερα, η υπόθεση ξεκίνησε όταν η Gabi Thesing, δημοσιογράφος του Bloomberg Finance LP ζήτησε από την ΕΚΤ πρόσβαση σε δύο έγγραφα, τιτλοφορούμενα «Η επίπτωση των εκτός αγοράς συναλλαγών επί του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού και του δημόσιου χρέους. Η περίπτωση της Ελλάδας» και «Η συναλλαγή Titlos και το ενδεχόμενο υπάρξεως παρεμφερών συναλλαγών επηρεαζουσών τα επίπεδα του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού και του δημόσιου χρέους στην ευρωζώνη».

Η ΕΚΤ αρνήθηκε επικαλούμενη την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της οικονομικής πολιτικής τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ελλάδας. Η G. Thesing και το Bloomberg Finance LP αμφισβήτησαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου την ανωτέρω απόφαση. Το ΔΕΕ, με τη σημερινή του απόφαση, απέρριψε την προσφυγή αναγνωρίζοντας ότι πράγματι η δημοσιοποίηση των επίμαχων εγγράφων θα έθιγε το δημόσιο συμφέρον. Όπως σημείωσε, η ΕΚΤ οφείλει να αρνηθεί την πρόσβαση, ενώ το δίκαιο της Ένωσης δεν προβλέπει τη στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος έναντι ενός «υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος». Επίσης, υποστήριξε ότι κατά τον χρόνο εκδόσεως της αρνητικής αποφάσεως, το περιβάλλον ήταν πολύ ευάλωτο για τις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές και συγκεκριμένα, η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ήταν εύθραυστη.

Συνεπώς, η ΕΚΤ δεν υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμώντας ότι η δημοσιοποίηση των εγγράφων θα έθιγε την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και ως εκ τούτου, η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα προσέβαλε τη δημόσια εμπιστοσύνη αναφορικά με την αποτελεσματική εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης και της Ελλάδας. Προς επίρρωση των ισχυρισμών του, το ΔΕΕ τονίζει ότι τα περιλαμβανόμενα στοιχεία ήταν αναχρονιστικά και υπήρχε κίνδυνος να οδηγήσουν σε παραπληροφόρηση του κοινού, καθώς και να δημιουργήσουν σύγχυση στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σχόλια