Δεκτές οι εμπρόθεσμες συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για συμπλήρωση καταναλωτικών δαπανών

0

Επιτυχής ήταν η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη μεταξύ πολιτών και Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να γίνονται δεκτές από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. οι αποδείξεις δαπανών που υποβάλλονται εμπροθέσμως, αλλά μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το 2011. Η διαμεσολάβηση της Αρχής έγινε κατόπιν αναφορών πολιτών για την άρνηση των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. να συμπληρώσουν τις αρχικές δηλώσεις με την αιτιολογία ότι αυτό δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η άρνηση της Διοίκησης στηρίχθηκε σε διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με την οποία ορίζεται ότι το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2011 ισχύει εφόσον οι φορολογούμενοι προσκομίσουν αποδείξεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη μόνον εάν έχουν περιληφθεί στην αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι η διάταξη αυτή πρέπει να τροποποιηθεί, διότι ως φορολογητέο εισόδημα θεωρείται το καθαρό εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών. Η Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος πράγματι προέβη στην τροποποίηση της σχετικής διάταξης, αλλά μόνον αναφορικά με τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2012 (που αποκτήθηκαν το 2011) και εντεύθεν. Αναφορικά με τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2011 θα ωφεληθούν μόνον οι πολίτες που δεν μπόρεσαν να υποβάλουν αποδείξεις δαπανών λόγω τεχνικού προβλήματος του TAXIS, και όχι εκείνοι που απλώς θέλησαν να συμπληρώσουν εμπροθέσμως τις αρχικές τους δηλώσεις.

Ήδη η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) έχει εκδώσει οδηγίες για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από εκείνους τους φορολογούμενους που αποδεδειγμένα αντιμετώπισαν τεχνικό πρόβλημα, εξαιτίας του οποίου προκλήθηκε απώλεια τμήματος της δήλωσής τους.