Δεκτό από την ΕΕ το ελληνικό σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα

0

Δεκτό έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε ελληνικές εταιρείες, για τη λεγόμενη «περίοδο εμπορίας 2005-2007», έτσι όπως ορίζεται από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ΣΕΕ), το οποίο ισχύει στην ΕΕ.

Βάσει του ΣΕΕ οι εταιρείες αυτές έχουν, σε γενικές γραμμές, το δικαίωμα είτε να πωλούν είτε να αγοράζουν δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακος, ανάλογα με το οικονομικό συμφέρον τους.

Το ΣΕΕ είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους στον αγώνα της ΕΕ κατά της μεταβολής του κλίματος. Αποτελεί το πρώτο διεθνές σύστημα εμπορίας για εκπομπές CO2 στον κόσμο και καλύπτει πάνω από 11.500 ενεργοβόρες εγκαταστάσεις ανά την ΕΕ, στις οποίες αντιστοιχεί σχεδόν το μισό των εκπομπών CO2 στην Ευρώπη. Στόχος του είναι να βοηθήσει τα κράτη – μέλη να επιτύχουν τη συμμόρφωση προς τις δεσμεύσεις τους που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Παρουσιάζοντας την ανακοίνωση της Κομισιόν, ο αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος επίτροπος Σταύρος Δήμας, δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος που εγκρίθηκε το ελληνικό εθνικό σχέδιο κατανομής. Με την έγκριση αυτή, το σύστημα εμπορίας εκπομπών στην ΕΕ είναι πλήρες και προσβλέπουμε σε μια ενεργό αγορά άμεσης εμπορίας με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών, που θα μπορεί να εγκαινιαστεί μόλις είναι έτοιμα όλα τα εθνικά μητρώα».