Δεκτός έγινε από πιστώτριες τράπεζες προταθείς εξωδικαστικός συμβιβασμός υπερχρεωμένου δανειολήπτη

0

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την υπ. αριθμ. 339/2012 απόφαση που εξέδωσε, επικύρωσε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που είχε συμφωνήσει υπερχρεωμένος δανειολήπτης με τις τρεις πιστώτριες τράπεζες, οι οφειλές του προς τις οποίες ανέρχονταν περίπου σε 67.000 ευρώ.

Το αξιοσημείωτο στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι ο υπερχρεωμένος αγρότης είχε εξασφαλίσει τη συναίνεση των δύο εκ των τριών πιστωτριών ως προς το σχέδιο του συμβιβασμού. Οι απαιτήσεις μάλιστα των τραπεζών αυτών υπερέβαιναν το 66% του χρέους.

Η τρίτη πιστώτρια τράπεζα διαφωνούσε αλλά η διαφωνία της κρίθηκε καταχρηστική από το δικαστήριο, το οποίο διέταξε να γίνει δεκτό το αίτημα διευθέτησης των οφειλών, όπως αυτό είχε προταθεί από τον δανειολήπτη.

Ο αιτών επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τα τραπεζικά ιδρύματα, κατάφερε να διασώσει την κύρια κατοικία του καθώς και τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία, προτείνοντας εύλογες δόσεις που ανταποκρίνονται στις περιορισμένες οικονομικές του δυνατότητες.

Σχόλια