Δελτίου τύπου του ΔΣΑ για τις σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του ν/σ για την διαμεσολάβηση

0

 

Δελτίο Τύπου εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αναφέροντας τις σημαντικότερες τροποποιήσεις έπειτα απο τις παρεμβάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων και του ΔΣΑ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου, εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική διαμεσολάβηση: οι εργατικές διαφορές, οι διαφορές από πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, από χρηματοδοτική μίσθωση, από δικαιόχρηση, από δανειακές συμβάσεις με τράπεζες, από πιστωτικές κάρτες, οι διαταγές πληρωμής, οι ναυτικές διαφορές, οι διαφορές του ν. 3869/2010, οι κύριες παρεμβάσεις, οι διαφορές με εναγόμενο το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, οι υποθέσεις νομικής βοήθειας, οι δίκες περί την εκτέλεση, οι ανακοπές των άρθρων 632, 633 παρ. 2 ΚΠολΔ, και κάθε περίπτωση στην οποία δεν προβλέπεται αναστολή εκτέλεσης.Επιπλέον, η ελάχιστη αμοιβή του διαμεσολαβητή μειώθηκε στην τακτική διαδικασία από 250€ σε 170€, στις ειδικές διαδικασίες από 250 € σε 50€ και στις μικροδιαφορές από 100€ σε 50€.

Στο Δελτίο Τύπου επισημαίνεται ότι η υποχρεωτική διαμεσολάβηση, όπως ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο, βρίσκει αντίθετο το δικηγορικό σώμα, καθώς αντίκειται στο Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο, τούτο δε, θα επιδιωχθεί να διαγνωστεί με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο.