Δεν είναι πολύτεκνες οι τρίτεκνες οικογένειες σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά από προσφυγή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, αποφάσισε με την υπ’ αριθμ. 2036/2006 απόφασή του, ότι οι τρίτεκνες οικογένειες δεν είναι πολύτεκνες, αναφέροντας ότι το Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 21 παρ. 2 αυτού, αναγνωρίζει ειδική φροντίδα για τους γονείς με τέσσερα τέκνα και όχι τρία.

Ουσιαστικά το ΣτΕ έκρινε ότι καλώς μεν καταργήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια (ύψος επιδόματος) αναφορικά με τη χορήγηση επιδομάτων στους πολύτεκνους (απόφαση 1059/2001 του Α΄Τμήματος), αλλά κακώς καταργήθηκαν και για τους τρίτεκνους, οι οποίοι δεν είναι πολύτεκνοι.

Η απόφαση ανατρέπει τις προσδοκίες περίπου 195.000 οικογενειών με τρία παιδιά, οι οποίες ενώ περίμεναν να εξισωθούν με τις οικογένειες με τέσσερα παιδιά, ίσως κληθούν να επιστρέψουν χρήματα στον ΟΓΑ, αντί να λάβουν επίδομα 35 ευρώ για κάθε τέκνο μέχρι το 23ο έτος της ηλικίας του τελευταίου και ισόβια σύνταξη στη μητέρα 158 ευρώ τον μήνα.

Παράλληλα υπολογίζεται ότι περίπου 70.000 οικογένειες χάνουν τα αναδρομικά της περιόδου 1997-2001, καθώς παύει η διεκδίκηση των εν λόγω αναδρομικών που δεν ελάμβαναν οι συγκεκριμένες οικογένειες, αφού γι αυτές ίσχυε το σχετικό εισοδηματικό κριτήριο.

Σχόλια