Δεν έχουν δικαίωμα επίσχεσης εργασίας οι νοσοκομειακοί γιατροί

0

Συγκεκριμένα, η γνωμοδότηση [PDF] προβλέπει ότι οι γιατροί του ΕΣΥ, ως δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να κάνουν επίσχεση εργασίας λόγω οφειλόμενων αμοιβών από δεδουλευμένες εφημερίες.

Επίσης, δε δικαιούνται μισθού και λοιπών αποδοχών κατά το χρονικό διάστημα της επίσχεσης και τέλος, ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται για την καταβολή του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και δε λαμβάνεται υπ’ όψη για τη βαθμολογική εξέλιξη όσων υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση [Link] του υπουργείου, με την παρούσα απόφαση διασφαλίζεται η νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον στις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Τέλος, έντονες είναι οι αντιδράσεις των εκπροσώπων των νοσοκομειακών γιατρών, οι οποίοι αμφισβητούν τη νομιμότητα της γνωμοδότησης του ΝΣΚ ισχυριζόμενοι ότι αντίκειται ευθέως στο ευρωπαϊκό δίκαιο και ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη προκειμένου να ακυρώσουν την απόφαση του υπουργού.