Δεν γνωρίζουν για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα οι Έλληνες

0

Ελάχιστα ενημερωμένοι για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα εμφανίζονται οι Έλληνες, καθώς ο ένας στους δύο δεν έχει ακούσει τίποτα για αυτό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου. Συγκεκριμένα, στο ερώτημα αν «έχετε προσωπικά ακούσει κάτι για το Σύνταγμα της Ευρώπης» το 49% των ερωτηθέντων Ελλήνων απάντησε αρνητικά, το 45% απάντησε ότι κάτι έχει ακούσει αλλά δεν γνωρίζει πολλά πράγματα και μόνο το 6% δήλωσε ότι γνωρίζει επαρκώς το ζήτημα.

Οι λιγότερο ενημερωμένοι ανάμεσα στους Ευρωπαίους εμφανίζονται να είναι οι Κύπριοι οι οποίοι σε ποσοστό 65% δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν τίποτα για το Σύνταγμα της Ευρώπης.

Με βάση τα ανωτέρω, στο ερώτημα αν «από τα όσα έχετε ακούσει είστε υπέρ ή κατά του Ευρωσυντάγματος» υπέρ δήλωσε το 34% των ερωτηθέντων Ελλήνων, κατά το 11%, ενώ αρνήθηκε να διατυπώσει άποψη η πλειοψηφία, δηλαδή το 55% των ερωτηθέντων Ελλήνων. ’Οσον αφορά τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες αντιμετωπίζουν θετικά το ΕυρωΣύνταγμα, το 42% το θεωρεί απαραίτητο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και το 37% το θεωρεί απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια