Δεν συνάδει με το κοινοτικό Δίκαιο ο ελληνικός νόμος για τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τοποθετούμενο επί ελληνικής υπόθεσης σχετικής με τις κυρώσεις που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία σε βάρος των πολιτών που ενώ έχουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα, εισάγουν και χρησιμοποιούν οχήματα με ξένες πινακίδες, έκρινε ότι ο εν λόγω νόμος είναι αντίθετος προς το κοινοτικό Δίκαιο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι κυρώσεις που επιβάλλει ο εν λόγω νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρές και δυσανάλογες σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη του τη σημασία που έχει το δικαίωμα οδηγήσεως οχήματος για την αποτελεσματική άσκηση δικαιωμάτων συνδεομένων με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων.

Η Ελλάδα, σημειώνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα μπορούσε να επιδιώξει την επίτευξη του σκοπού εισπράξεως των προστίμων με μέσα περισσότερο σύμφωνα προς την κοινοτική νομοθεσία, όπως είναι η σύσταση εγγυήσεως.

Σχόλια