Δεν τίθεται θέμα διαμαρτυρίας για το αυτοδιοίκητο για το υπουργείο Δικαιοσύνης

0

“Ανακριβή” χαρακτήρισε το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύματα περί αποχής των δικαστών του Πρωτοδικείου της Αθήνας από τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών μελών των διοικήσεών τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυτοδιοίκητο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι στο Πρωτοδικείο Αθήνας «το πρωί του Σαββάτου, στις 10.00, δεν υπήρχε απαρτία (100 μέλη, όπως απαιτεί ο νόμος), καθώς πολλοί δικαστές δεν προσήλθαν για τη συζήτηση των πρώτων δύο θεμάτων, γνωρίζοντας πως οι αρχαιρεσίες θα άρχιζαν αργότερα και θα διαρκούσαν μέχρι ώρας 17:00, οπότε θα προσήρχοντο σταδιακά μέχρι τότε, όπως γινόταν πάντα. Γι αυτούς τους λόγους παραβρέθηκαν το πρωί, ώρα 10:00, 75 δικαστές (και όχι μόνο 35, όπως ισχυρίζονται ανακριβώς τα δημοσιεύματα), ενώ απαιτείτο η παρουσία άλλων 26 για να αρχίσουν οι εργασίες της Ολομέλειας για τη συζήτηση των δύο πρώτων θεμάτων».

«Ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου, ενόψει τού ότι δεν υπήρχε απαρτία ανέβαλε την Ολομέλεια επί όλων των θεμάτων και αυτό, διότι δεν μπορούσαν να λάβουν πρώτα απόφαση για τα δύο ως άνω θέματα. Κατά πληροφορίες μας, μάλιστα, πολλοί δικαστές τηλεφωνούσαν για να πληροφορηθούν το πέρας της ψηφοφορίας για τα δύο πρώτα θέματα, προκειμένου να προσέλθουν να ψηφίσουν για την ανάδειξη των δύο αιρετών μελών, ενώ πολύ περισσότεροι προσήλθαν στο Πρωτοδικείο μέχρι το μεσημέρι και έφυγαν άπρακτοι» προσθέτει η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία επισημαίνει ότι «πλην του Πρωτοδικείου της Αθήνας, σε όλα τα άλλα δικαστήρια των Αθηνών, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης (πολιτικά και διοικητικά), οι εκλογές έγιναν κανονικά και ανεδείχθησαν οι νέοι αιρετοί εκπρόσωποι».

Σχόλια