Δεν υπάγονται στο Μισθοδικείο οι δικαστές της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης

0

Το Μισθοδικείο σε διάσκεψη αποφάσισε κατά πλειοψηφία (7-2) ότι οι μισθολογικές αξιώσεις των δικαστών της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης δεν υπάγονται στην δικαιοδοσία του Μισθοδικείου, αλλά σε αυτήν των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Κρίθηκε ότι οι δικαστές της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης δεν μπορούν σύμφωνα με το άρθρο 96 του Συντάγματος να υπαχθούν στο Μισθοδικείο.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κρίνει ότι δεν μπορούν να εξομοιωθούν μισθολογικά οι δικαστές της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης με τους δικαστές των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων.