Δεν υποβάλλονται για το 2014 οι δηλώσεις Ε20 και Ε21

0

Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων, δεν θα υποβληθούν για το φορολογικό έτος 2014 οι οριστικές δηλώσεις ελευθέριων επαγγελμάτων (Ε20) και οι οριστικές δηλώσεις εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ε21). Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει γίνει γνωστό με προηγούμενη ανακοίνωση, δεν θα υποβληθεί ούτε και η οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών για το φορολογικό έτος 2014 (Ε7).

Ειδικότερα, το κείμενο των ανακοινώσεων είναι το ακόλουθο:

Οριστική Δήλωση Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Ε20) – 2014

Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής του συγκεκριμένου εντύπου για φορολογικά έτη από 01/01/2014 και έπειτα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013. Ο τύπος, το περιεχόμενο και ο τρόπος υποβολής της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2014 θα καθοριστούν με απόφαση που θα εκδοθεί από τη Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης και τη Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Οριστική Δήλωση Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21) – 2014

Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής του συγκεκριμένου εντύπου για φορολογικά έτη από 01/01/2014 και έπειτα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013. Ο τύπος, το περιεχόμενο και ο τρόπος υποβολής της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2014 θα καθοριστούν με απόφαση που θα εκδοθεί από τη Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης και τη Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Σχόλια