Δέσμευση του ΙΚΑ για επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης συντάξεων

0

 Όπως παρατηρήθηκε από τον Συνήγορο η καθυστέρηση στην έκδοση της βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης από τα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΙΚΑ μπορεί να φτάνει και το ένα έτος, ενώ η οριστική απόφαση για την συνταξιοδότηση εκδίδεται δύο χρόνια μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης. Η καθυστέρηση στην έκδοση της οριστικής απόφασης σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά τα δύο χρόνια, ιδίως σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με επιστολή προς τον Διοικητή του ΙΚΑ, κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο τον Μάιο πρότεινε την άμεση παρέμβαση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την διευθέτηση του ζητήματος. Συγκεκριμένα πρότεινε την δημιουργία ομάδων εργασίας από στελέχη του οργανισμού προκειμένου να ενισχυθεί, έστω προσωρινά, το έργο της υποδιεύθυνσης Μητρώου Ασφαλισμένων και επιπλέον την αποστολή του συνόλου των εκκρεμών υποθέσεων που βρίσκονται στο περιφερειακό υποκατάστημα της Αθήνας σε τοπικά υποκαταστήματα.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημέρωσε την Ανεξάρτητη Αρχή ότι από την 1η Σεπτέμβρη 2011 οι διευθυντές των τοπικών υποκαταστημάτων είναι αρμόδιοι για να παρέχουν στοιχεία σε ασφαλιστικό οργανισμό, όταν το αίτημα κρίνεται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Επιπλέον η Διοίκηση του ΙΚΑ εκδήλωσε την πρόθεσή της να επιδιώξει την άμεση έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για να συσταθούν κλιμάκια εργασίας απονομής και πληρωμής συντάξεων και ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης σε εφαρμογή του πρόσφατου νόμου για την «επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων». Εξάλλου, στις 21 Ιουνίου 2012 το ΙΚΑ ανακοίνωσε ως άμεση προτεραιότητά του την συγκρότηση κλιμακίων εργασίας με αποκλειστικό έργο τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης και την έκδοση και εκτέλεση συνταξιοδοτικών αποφάσεων.