Δεύτερη καταδίκη της Ελλάδας για την Ολυμπιακή

0

Καταδικαστική απόφαση για παράνομες κρατικές ενισχύσεις προς την Ολυμπιακή, ύψους 493,5 εκατομμυρίων ευρώ, την περίοδο 2002-2004, εξέδωσε χθες το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων στο Δημόσιο.
«Το δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα, μη έχοντας λάβει εμπροθέσμως όλα τα αναγκαία μέτρα για να καταστείλει τις ενισχύσεις που κηρύχθηκαν παράνομες και ασύμβατες με την κοινή αγορά, καθώς και να τις ανακτήσει από τους αποδέκτες τους, παρέβη τις υποχρεώσεις που έχει», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Για τις ενισχύσεις αυτής της περιόδου έχει ήδη εκδοθεί μία φορά καταδικαστική απόφαση. Μετά τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε η Ολυμπιακή, η Ελλάδα καταδικάστηκε εκ νέου.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σημειώνει ότι η Ελλάδα ισχυρίστηκε πως η Κομισιόν δεν υπέδειξε αξιόπιστη μέθοδο υπολογισμού που θα καθιστούσε δυνατό να προσδιοριστούν τα προς ανάκτηση ποσά ενίσχυσης και ότι αμφισβήτησε το κύρος της απόφασης της Επιτροπής.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την ελληνική επιχειρηματολογία, σημειώνοντας ότι διάφορες διατάξεις της απόφασης της Επιτροπής αναφέρουν ποσά που είναι σε επαρκή βαθμό συγκεκριμένα και ότι δεν υπάρχει καμία διάταξη του κοινοτικού δικαίου που να απαιτεί από την Επιτροπή -όταν η τελευταία διατάσσει την επιστροφή ενίσχυσης που κηρύχθηκε ασύμβατη με την κοινή αγορά- να καθορίσει το ακριβές ποσό της ενίσχυσης που πρέπει να επιστραφεί.
Το ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη καταδικαστεί το Μάιο του 2005 και απειλείται με ημερήσιο πρόστιμο 10.000 ευρώ για τη μη ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, ύψους 131 εκατομμυρίων ευρώ, από την περίοδο 1998-2002.
Την ανάγκη να υποβληθεί άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βιώσιμη και νομικά ισχυρή λύση για την Ολυμπιακή, υπογράμμισε από τις Βρυξέλλες ο επίτροπος, αρμόδιος για θέματα Μεταφορών, Ζακ Μπαρό, αναφερόμενος στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Συγκεκριμένα, ο Ζακ Μπαρό σε γραπτή δήλωσή του αναφέρει τα εξής: «Σημειώνω την απόφαση αυτή, η οποία αποτελεί συνέχεια αρκετών αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και αποφάσεων της Επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα. Επιβεβαιώνει την ανάγκη να υποβληθεί επειγόντως βιώσιμη και νομικά ισχυρή λύση. Αυτό θα είναι προς το συμφέρον του ευρωπαϊκού τομέα αερομεταφορών, των Ελλήνων καταναλωτών και φορολογουμένων, αλλά επίσης και των εργαζομένων στην Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες και στις Ολυμπιακές Αερογραμμές.».
Στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σημειώνεται, τέλος, ότι η Ελλάδα, καθώς και η Ολυμπιακή Αεροπορία και οι Ολυμπιακές Αερογραμμές έχουν ασκήσει ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσφυγές για ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής.

Σχόλια