Διαβούλευση με την τρόικα για τις τροπολογίες στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

0

Συμφωνία επετεύχθη μεταξύ της τρόικας και του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο, εξετάζεται το ενδεχόμενο ρύθμισης του ζητήματος με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς η Βουλή κλείνει λόγω Πάσχα.

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είχαν κατατεθεί ως άρθρα στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποσύρθηκαν όμως προκειμένου να συνεχιστούν οι συζητήσεις με την τρόικα και την  ΕΚΤ. Τα άρθρα εκείνα προέβλεπαν ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών έως 2.000 ευρώ, ενώ στη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων δανειοληπτών εντάσσονταν έμποροι και επαγγελματίες μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ.

Σχόλια