Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για ταχυδρομικές υπηρεσίες

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει σε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας όσον αφορά τους κανόνες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τη συνεχιζόμενη εφαρμογή μιας υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε το 2005 και αφορά τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών που χρησιμοποιούνται στον ταχυδρομικό τομέα.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, αυτό αντίκειται προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Η εν λόγω απόφαση επιβάλλει περιορισμούς και διοικητικά βάρη στις επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών / υπηρεσιών ταχυμεταφορών στην Ελλάδα και συνιστά εμπόδιο εισόδου στην αγορά για τους παρόχους υπηρεσιών που επιθυμούν να να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

Σχόλια