Διαδικασία πληρωμής δικαστικών αντιπροσώπων που διορίστηκαν από αναπληρωτές σε τακτικούς

0

 

Από τη Δ/νση Οικονομικών του Υπουργείου Εσωτερικών είχαμε την ακόλουθη ενημέρωση: Προκειμένου να καταβληθεί συμπληρωματική αποζημίωση στους δικαστικούς αντιπροσώπους που είχαν δικαίωμα να εισπράξουν προκαταβολικά την αποζημίωση τους – σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 21775/29-6-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών (ΦΕΚ 1290 Β’) – παρακαλούμε για την κατάθεση στο ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. Σταδίου 27, Τ.Κ. 10183 1ος όροφος) αίτησης καταβολής συμπληρωματικής αποζημίωσης για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος με συνημμένα τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
α) Το πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους από αναπληρωτές σε τακτικούς, κρατώντας οι ίδιοι ακριβές αντίγραφο αυτού
β) Την πρωτότυπη απόφαση στην οποία προσδιορίζονται τα επιπλέον οδοιπορικά έξοδα και ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση (διατακτική)
γ) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
δ) αντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ,
ε) αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ (στον οποίο το όνομα του αιτούντος να εμφανίζεται πρώτο)

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί συμπληρωματική διατακτική από την κατά τόπο αρμόδια Εισαγγελία όπου τέλεσαν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι τα καθήκοντα τους, θα πρέπει με αντίγραφο του διορισμού τους από τον Έφορο και με αντίγραφο της παράδοσης του σάκου να μεταβούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς (γραφ. 410 & 411) όπου και θα παραλάβουν τη συμπληρωματική διατακτική τους. Εν συνεχεία θα μεταβούν στην ανωτέρω δ/νση του ΥΠ.ΕΣ.ΔΑ προκειμένου να καταθέσουν τη σχετική αίτηση καταβολής συμπληρωματικής αποζημίωσης με συνημμένα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που θα υποδείξετε.

 

 

Σχόλια