Διάδοση των δικαιωμάτων του παιδιού στα σχολεία ζητούν οι έφηβοι-σύμβουλοι του Συνηγόρου του Παιδιού

0

Την ανάγκη διαπαιδαγώγησης των παιδιών για τα δικαιώματά τους καθώς και για τα δικαιώματα των άλλων, ανέδειξαν οι Έφηβοι Σύμβουλοι του Συνηγόρου του Παιδιού κατά την 5η Συνάντησή τους, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 2 και 5 Ιουλίου 2012. Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων – που έχει συσταθεί για να επικουρεί και να ενισχύει το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής- συζήτησε για την εκπαίδευση πάνω στα δικαιώματα, για τα παιδιά που εργάζονται στο δρόμο και για το διαδίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Συνήγορος ενημέρωσε την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων για την αποστολή έκθεσης προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ σχετικά με την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ελλάδα. Επιπλέον, συζητήθηκαν και καταγράφηκαν οι απόψεις των εφήβων συμβούλων για τους εναλλακτικούς τρόπους διάδοσης των δικαιωμάτων του παιδιού στα σχολεία, όπως η διοργάνωση συζητήσεων ή άλλες συμμετοχικές δράσεις.

Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων σχεδίασε μάλιστα δύο μηνύματα τα οποία θα διακινηθούν μέσω διαδικτύου, με σκοπό την ενημέρωση των παιδιών για το «Ρωτάω το Συνήγορο» και για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.