Διαγραφή προσαυξήσεων ύψους 17.742,52 € από την ΕΥΔΑΠ

0

Πολίτης ζήτησε τη μεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, για να διαγραφούν τόκοι και προσαυξήσεις ύψους 17.742,52€ επί βεβαιωμένης οφειλής προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Η οφειλή αφορούσε την υδροδότηση πολλών διαμερισμάτων εντός μιας πολυκατοικίας στο Γουδί του Δήμου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με τον πολίτη, η ΕΥΔΑΠ καθυστέρησε να αφαιρέσει τους μετρητές παρά τη μακρόχρονη καθυστέρηση πληρωμής των λογαριασμών από τους ενοικιαστές των διαμερισμάτων και δεν ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη για τη συσσώρευση οφειλών.

Κατόπιν αίτησης του πολίτη για διαγραφή των οφειλών, η αρμόδια επιτροπή της ΕΥΔΑΠ ΑΕ πρότεινε την διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων, χωρίς να αιτιολογεί επαρκώς την πρότασή της αυτή. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την ΕΥΔΑΠ την επανεκτίμηση των στοιχείων που προσκόμισε ο πολίτης, την αιτιολόγηση της περιορισμένης μείωσης της οφειλής και την επανεξέταση του ενδεχόμενου διαγραφής του συνόλου των προσαυξήσεων και τόκων.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η ΕΥΔΑΠ έλαβε απόφαση να διαγράψει πλήρως τις προσαυξήσεις / τόκους που είχαν προκύψει από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, δηλαδή το ποσό των 17.742,52€, υπό την προϋπόθεση ότι ο πολίτης θα αποπληρώσει το σύνολο των υπόλοιπων οφειλών χωρίς διακανονισμό