Διαγραφή προστίμων που επιβλήθηκαν σε άνεργους επειδή δεν είχαν πληρώσει εισιτήριο σε τρόλεϊ ή λεωφορεία

0

 

Πολίτες, άνεργοι, απευθύνθηκαν στην εταιρεία ΟΣΥ ΑΕ (τρόλεϊ και λεωφορεία) του ΟΑΣΑ, ζητώντας, όπως προβλέπει ο νόµος, τη διαγραφή προστίµων που τους επιβλήθηκαν στις µετακινήσεις τους για µη καταβολή κοµίστρου για το διάστηµααπό 2 Ιουλίου 2010 έως και 2 Ιουλίου 2015. Όµως, ακόµη και µετά την πάροδοσχεδόν δύο ετών, δεν έλαβαν οριστική απάντηση.

Στη συνέχεια ζήτησαν την παρέµβαση του Συνηγόρου γιατί είχε ξεκινήσει η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των προστίµων, µε αποτέλεσµα οι δικαιούχοι άνεργοι να οδηγηθούν σε οικονοµική ασφυξία.

Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΣΤΑΣΥ ΑΕ (µέσα σταθερής τροχιάς) προχωρούσε σε διαγραφή προστίµων εφαρµόζοντας τις διατάξεις του νόµου, ενώ η εταιρεία ΟΣΥ ΑΕ παρέµενε σε αδράνεια, επί τη βάσει παλαιότερου νοµοθετικού πλαισίου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επεσήµανε, µεταξύ άλλων, την ανάγκη διαµόρφωσης ενιαίας πρακτικής ως προς την εφαρµογή και τήρηση του νόµου, που ορίζει σαφώς το χρονικό διάστηµα διαγραφής των επιβληθέντων προστίµων, τη διαδικασία πουπρέπει να ακολουθηθεί από τους δικαιούχους ανέργους και τις ενέργειες που πρέπεινα ακολουθήσουν οι εταιρείες του οµίλου ΟΑΣΑ για να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι.

Τέλος, απευθύνθηκε στον ΟΑΣΑ, ζητώντας την παρέµβαση του Οργανισµού, µε τη µορφή ενδεχοµένως έγγραφων οδηγιών προς την ΟΣΥ ΑΕ, για άµεση συµµόρφωσηµε τη νοµιµότητα.

Ο Συνήγορος εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι, µετά την παρέµβασή του,ο ΟΑΣΑ ζήτησε από την εταιρεία ΟΣΥ ΑΕ, να προβεί στη διαγραφή των προστίµωνανέργων που έχουν επιβληθεί στο χρονικό διάστηµα από 2 Ιουλίου 2010 έως και 2Ιουλίου 2015, για µη καταβολή κοµίστρου, ακόµη και αν έχει εκκινήσει η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης.

Σχόλια