Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους των οφειλών υπερχρεωμένης δανειολήπτριας από το Ειρηνοδικείο Βόλου

0

Με πρόσφατη απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Βόλου απάλλαξε υπερχρεωμένη δανειολήπτρια από την καταβολή του μεγαλύτερου μέρους των οφειλών της σε Τράπεζες. Συγκεκριμένα, η 60χρονη συνταξιούχος, οι οφειλές της οποίας από δάνεια και πιστωτικές κάρτες ανέρχονταν στο ποσό των 629.422,62 ευρώ, κλήθηκε τελικά να καταβάλει συνολικά 110.300 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις, επιτυγχάνοντας έτσι ευνοϊκότατη ρύθμιση αποπληρωμής των ανωτέρω οφειλών.

Δεδομένου δε, ότι το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η αιτούσα δεν είναι σε θέση να διαθέσει περαιτέρω ποσά χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι βασικές της ανάγκες, διέταξε, επιπλέον, την πώληση σε δημόσιο πλειστηριασμό δύο ακινήτων, τα οποία βρίσκονταν στην κυριότητα της αιτούσας κατά 50% εξ αδιαιρέτου, εξαιρώντας όμως την κύρια κατοικία της, η οποία και διεσώθη.

Κάντε κλικ εδώ, για το πλήρες κείμενο της περιλήψεως από τον Δικηγόρο της δανειολήπτριας Δημήτρη Αναστασόπουλο.