Διακοπή συνεδριάσεων στις 5/9 και στις 17/9

0

Με την υπ΄ αριθμ. 100/3-9-2012 ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποφάσισε:
Α) Τη διενέργεια Πανελλήνιας Πανδικαστικής Συγκέντρωσης, την 5η Σεπτεμβρίου 2012,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30,  στον ισόγειο χώρο της εισόδου του Αρείου Πάγου, με διακοπή των συνεδριάσεων (πολιτικών και ποινικών),  από ώρα 11:30 έως 15:00.
Β) Τη διενέργεια Πανδικαστικής Συγκέντρωσης, στην Αθήνα,  την Θεσσαλονίκη και στις λοιπές Εφετειακές έδρες,  την ημέρα έναρξης του νέου δικαστικού έτους,  17η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα, με διακοπή συνεδριάσεων (πολιτικών και ποινικών) από ώρα 10:00 έως 15:00.
 

Σχόλια