Διακρίσεις διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη

0

Τον προβληματισμό του εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη στην Ειδική Ετήσια Έκθεσή του για το 2008 και για τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων κ.α.

Ειδικότερα στη φετινή έκθεση της Αρχής αναδεικνύονται «προβλήματα σοβαρά σχετικά τόσο με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των υφιστάμενων ρυθμίσεων όσο και την πραγματική εμβέλεια και πληρότητα της προστασίας που παρέχει η εθνική αλλά και η κοινοτική νομοθεσία, ενόψει αφενός των ευρύτερων αιτημάτων που απορρέουν από την αρχή της ίσης μεταχείρισης και αφετέρου της δομικής διάστασης πολλών μορφών και διακρίσεων στη χώρα μας».

Επίσης σε άλλο σημείο της έκθεσης τονίζονται τα εξής «ιδιαίτερα προβληματική φαίνεται να παραμένει η κατάσταση των διακρίσεων στην περίπτωση των τσιγγάνων, εξ αιτίας, σε τελική ανάλυση, της παραγνώρισης των διαστάσεων του προβλήματος και της ανάγκης αποφασιστικής κεντρικής πρωτοβουλίας για την άμβλυνση των ισχυρών τοπικών αντιδράσεων». Επίσης, «προβληματικό παραμένει το ευρύ φάσμα των διακρίσεων που υφίστανται οι αλλοδαποί που διαμένουν στη χώρα, καθώς πολλές εξ αυτών δύσκολα μπορούν να δικαιολογηθούν».

Αυτό που σημειώνεται στη φετινή έκθεση του Συνηγόρου είναι «η αύξηση των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας εκ μέρους των πολιτών που τελούν σε επαφή με κάθε είδους ομάδες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικά αποκλεισμένων προσώπων». Όπως τονίζεται «η σαφής ανάδυση οριζόντιας κοινωνικής έντασης αποτελεί ιδιαίτερα δυσοίωνο φαινόμενο, καθώς φαίνεται να παρέχει πρόσφορο έδαφος σε εκδηλώσεις μισαλλοδοξίας, φοβικότητας και άλλων μορφών διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής».

Τέλος, επισημαίνεται ότι «αυτή η αύξουσα ένταση υποδηλώνει την απουσία μηχανισμών και φορέων δημόσιας μεσολάβησης και κοινωνικής ειρήνευσης, αλλά και πιο μακροπρόθεσμα, απουσία αποφασιστικής και συντονισμένης πολιτικής κοινωνικής στήριξης των μειονεκτουσών ομάδων αλλά και όσων ενδέχεται να πλήττονται κατ αποτέλεσμα από τέτοια θετικά μέτρα στήριξης».

Σχόλια