Διακρίσεις σε βάρος των γυναικών υποψηφίων σε στρατιωτικές σχολές διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη

0

Διακρίσεις σε βάρος των γυναικών υποψήφιων στις εξετάσεις για την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές, διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά την εξέταση αναφορών από πολίτες.

Στις αναφορές αυτές επισημαίνεται ότι αυξήθηκε άνισα για τους άνδρες και τις γυναίκες το κατώτατο όριο ύψους, ιδιαιτέρως δε για τις γυναίκες η αύξηση αυτή ήταν αξιοσημείωτη, ίσχυσαν κοινά και για τα δύο φύλα κατώτερα όρια αθλητικών επιδόσεων και ειδικότερα στο αγώνισμα της σφαιροβολίας, υποχρεώθηκαν οι γυναίκες υποψήφιες να αγωνιστούν με τη βαρύτερη σφαίρα που χρησιμοποιείται από άνδρες σφαιροβόλους.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όπως αναφέρει στο πόρισμά της η ανεξάρτητη αρχή, προβλέπεται για την εισαγωγή σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) η αύξηση του ελάχιστου επιτρεπόμενου αναστήματος από 1,55 σε 1,65 για τις γυναίκες και από 1,65 σε 1,70 για τους άνδρες από την 1η Ιανουαρίου 2009. Επίσης, προβλέπονται κοινά όρια αθλητικών δοκιμασιών για άνδρες και γυναίκες και ειδικά για τη σφαιροβολία, η χρήση ανδρικής σφαίρας και από τις γυναίκες.

Ο Συνήγορος διαπίστωσε εγκαίρως και όπως αναφέρει σε επιστολή του προς τις αρμόδιες αρχές, ότι η ασύμμετρη αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους ότι στοιχειοθετεί άμεση διάκριση λόγω φύλου και ως τέτοια απαγορεύεται ρητώς τόσο από την κοινοτική νομοθεσία όσο και από το εθνικό δίκαιο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθεί.

Επίσης, παρατηρεί ότι η πρόβλεψη για κοινά όρια αθλητικών δοκιμασιών για άνδρες και γυναίκες υποψηφίους αποτελεί έμμεση διάκριση λόγω φύλου. Η διάκριση αυτή έγκειται στο γεγονός, όπως σημειώνει η αρχή, ότι κατ΄ αρχήν η ουδέτερη νομοθετική πρόβλεψη κοινών ορίων, δεν ανταποκρίνεται εξίσου στις δυνατότητες και των δύο φύλων, όπως άλλωστε αναφέρουν και οι ειδικοί, αλλά θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση τις γυναίκες υποψήφιες σε σύγκριση με τους άνδρες.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το ΓΕΕΘΑ να άρει τη διάκριση κατά των γυναικών επαναφέροντας τα προηγούμενα όρια ύψους και θεσπίζοντας όρια στις αθλητικές δοκιμασίες, στα οποία δύναται να ανταποκριθεί ο μέσος όρος και των δύο φύλων. Επιπλέον, ζήτησε οι ενέργειες αυτές να ισχύσουν προ της διεξαγωγής των σχετικών δοκιμασιών για την εισαγωγή των υποψηφίων φοιτητών κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Σχόλια