Διάκριση για την ομάδα της Εθνικής Σχολής Δικαστών

0

 

Από 24 έως 26 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Δικαστών της Τσεχίας στην πόλη Kromeriz ο διαγωνισμός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικής Εκπαίδευσης (European Judicial Training Network) μεταξύ υποψηφίων δικαστών με αντικείμενο την Δικαστική Δεοντολογία.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα και περιελάμβανε την σύνταξη γραπτής εργασίας σε θέμα που επιλέγεται από την ομάδα που συμμετέχει, την παρουσίαση της εργασίας και την υποστήριξή της στο πλαίσιο συζήτησης που ακολουθεί. Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 10 ομάδες από 9 χώρες (Αυστρία με 2 ομάδες, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία).

Την ΕΣΔΙ εκπροσώπησαν στον διαγωνισμό οι σπουδαστές της κατεύθυνσης Εισαγγελέων Δήμητρα Μπλίτσα και Ιωάννης Παπαθανασίου μαζί με τον εκπαιδευτή τους Σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Κουσούλη. Την πρώτη θέση κατέλαβε η Γαλλία και την δεύτερη θέση η Πολωνία. Οι δύο αυτές ομάδες θα μετάσχουν στον τελικό που θα γίνει το φθινόπωρο στο Βουκουρέστι.

Η ελληνική ομάδα κατέλαβε την τρίτη θέση (αναπληρωματική των δύο πρώτων ομάδων) και την τέταρτη θέση κατέλαβε μία από τις ομάδες της Αυστρίας. Η ελληνική ομάδα έλαβε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής για την καλύτερη γραπτή εργασία (στη σύνταξη του γραπτού κειμένου συνέπραξε η σπουδάστρια της κατεύθυνσης δικαστών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης Μαρία Σαλμανλή) .

Το θέμα της εργασίας της ελληνικής ομάδας ήταν «Δικαστές και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Διαχείριση των Κινδύνων» (“Judges and Social Media: Managing the Risks”).

Σχόλια