Διάλογος για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

0

Με αφορμή τη χθεσινή ευρωπαϊκή ημέρα Πολιτικής Δικαιοσύνης, το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, άνοιξε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που έχει συγκροτηθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναλύθηκαν οι προοπτικές αναθεώρησης τεσσάρων επίκαιρων νομοθετημάτων, τα οποία έχουν δημιουργήσει έντονες προκλήσεις για την ελληνική πολιτική δικονομία. Ειδικότερα, πρόκειται για το ν. 3838/2010, στον οποίο προβλέπεται ο θεσμός της Διαμεσολάβησης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις και με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδ. 2208/52/ΕΚ. Επίσης, απασχόλησαν οι διατάξεις που αφορούν τις διεθνείς απαγωγές παιδιών και Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας καθώς και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής. Επίσης, συζητήθηκε το ζήτημα της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1896/2006.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις συστάθηκε με απόφαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στόχο έχει τη βελτίωση της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη και την απλοποίηση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια