Διαμαρτυρία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τους διορισμούς δικαστικών αντιπροσώπων

0

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9420/7-9-2007 έγγραφό του προς τον Πρόεδρο του Α’ Τμήματος του Αρείου Πάγου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διαμαρτυρήθηκε γιατί κατά τους διορισμούς δικαστικών αντιπροσώπων δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 68 του Π.Δ. 96/2007 σειρά επιλογής δικαστικών αντιπροσώπων και έτσι, χωρίς να εξαντληθεί ο αριθμός των επιθυμούντων διορισμό δικηγόρων, διορίσθηκαν δικαστικοί υπάλληλοι κ.λ.π.

Με το ίδιο έγγραφο ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητά όπως σε περίπτωση ύπαρξης συμπληρωματικών διορισμών, να διορισθούν μόνο δικηγόροι και η επιλογή να γίνει με κλήρωση μεταξύ όλων των δικηγόρων που συμπεριλαμβάνονται στους υποβληθέντες καταλόγους και δεν διορίσθηκαν.

Σχόλια