Διαμάχη ΔΣΑ και Ένωσης Διοικητικών Δικαστών για την προσωρινή αναστολή πειθαρχικών ποινών

0

Διαμάχη μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών έχει ξεσπάσει με αφορμή την χορήγηση από διοικητικούς δικαστές διαταγών με τις οποίες αναστέλλονται προσωρινά τελεσίδικες πειθαρχικές ποινές δικηγόρων των Αθηνών και του Πειραιά.

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Διοικητικών Δικαστών αναφέρει μεταξύ άλλων: «Διοικητικοί δικαστές επιληφθέντες υποθέσεων αφορουσών επιβολή πειθαρχικών ποινών από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων εις βάρος δικηγόρων μελών των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς, ενήργησαν εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και στα πλαίσια που παρέχει σε αυτούς ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας περί παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας (θεσμού που εισήχθη στην Διοικητική Δικονομία μετά από πάγιο αίτημα των Δικηγορικών Συλλόγων), εφαρμόζοντες και την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, χορηγώντας προσωρινές άδειες αναστολής εκτέλεσης χωρίς έως σήμερα να έχει εκδοθεί απόφαση επί αιτήσεως αναστολής. Οι προσωρινές διαταγές ισχύουν για λίγες μέρες και μέχρι να εκδοθούν αποφάσεις επί των αιτήσεων αναστολής. Για την χορήγησή τους εξετάσθηκε η ύπαρξη υλικής ή ηθικής βλάβης του αιτούντος, αφού σταθμίστηκε και το δημόσιο συμφέρον, όπως ορίζει ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, χωρίς να προβλέπεται προηγούμενη κλήση του Δικηγορικού Συλλόγου για να καταθέσει απόψεις.

Στην ανακοίνωση αυτή απάντησε άμεσα ο κ. Παξινός, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι διοικητικοί δικαστές «δεν ενήργησαν εντός της δικαιοδοσίας τους γιατί η απόφαση του ΣτΕ έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια στην οποία θα κριθεί (13.5.2005) η συνταγματικότητα της σχετικής διάταξης, η οποία απαγορεύει τον δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Είναι απορίας άξιο με πόση ευκολία σπεύδουν να χορηγήσουν προσωρινές διαταγές, για λόγους βιοπορισμού, σε εύπορους δικηγόρους που έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά για αναξιοπρεπή συμπεριφορά. Και μάλιστα, όταν παγίως οι πειθαρχικές ποινές δεν αναστέλλονται ακριβώς γιατί επιβάλλονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Είναι απαράδεκτη και αντίθετη με τις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας και της εκατέρωθεν ακρόασης των διαδίκων η μη κλήση του ΔΣΑ στην αίτηση για την έκδοση προσωρινών διαταγών, για τόσο σοβαρές υποθέσεις».

Σχόλια