Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

0

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την εισαγωγή στην εθνική έννομη τάξη του θεσμού της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, την ώρα που επιχειρείται και η άμεση ενσωμάτωση της σχετικής Οδηγίας (2008/52ΕΚ) στο Ελληνικό Δίκαιο.
Σε σχετική ανακοίνωσή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρεται στη διαμεσολάβηση τονίζοντας πως πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, που γίνεται με πρωτοβουλία των μερών και αποτελεί μη δεσμευτική, καθαρά ιδιωτική, μέθοδο. Εξάλλου, η κρατική δικαιοσύνη δεν αμφισβητείται και δεν “”ιδιωτικοποιείται””, όχι μόνο γιατί δεν αποκλείεται η ευχέρεια της προσφυγής σε αυτήν, αλλά και γιατί ουδείς δικαιούται να την “”επιβάλλει””.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο μεγάλος φόρτος των ελληνικών δικαστηρίων, η συχνή κατάχρηση δικονομικών δυνατοτήτων αλλά και οι κάθε είδους ελλείψεις και δυσλειτουργίες σε υλικοτεχνικό επίπεδο επηρεάζουν αναπόφευκτα την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης, πρόβλημα που “”γέννησε””, αρχικά, τον θεσμό της διαμεσολάβησης.

Σχόλια