Διαμεσολαβητικές παρεμβάσεις και προτάσεις του ΣτΠ για ζητήματα απωλειών ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών

0

Από τα τέλη του έτους 2015 μέχρι σήμερα πλήθος αναφορών έχουν υποβληθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή από πολίτες που, παρότι εξέπεσαν αδικαιολόγητα από ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών τους προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), οι αιτήσεις τους για αναβίωση των ρυθμίσεών τους είτε δεν έγιναν δεκτές, είτε έγιναν δεκτές αλλά υπό εξαιρετικά επαχθείς προϋποθέσεις.

Για ορισμένες από τις υποθέσεις αυτές η Ανεξάρτητη Αρχή διαμεσολάβησε με επιμέρους έγγραφα. Για τα υποκείμενα, όμως, γενικότερα προβλήματα η Αρχή απέστειλε και δύο ευρύτερου περιεχομένου έγγραφα προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στο πρώτο από τα έγγραφα αυτά επισημάνθηκαν τα προβλήματα και υποβλήθηκαν προτάσεις. Με το δεύτερο από τα εν λόγω έγγραφα η Αρχή απάντησε σε ορισμένες από τις απόψεις που εξέθεσαν εγγράφως στο Υπουργείο το ΚΕ.

Σύνοψη Διαμεσολάβησης

Σχόλια