Διανομή μερίσματος Β΄εξαμήνου από το ΔΣΑ

0

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣΑ, από 22-12-2004 αρχίζει η διανομή του μερίσματος B εξαμήνου του 2004. Το καθαρό ποσό είναι 400 €. Σημειώνεται ότι δεν δικαιούνται μερίσματος όσοι τελούν σε αναστολή, όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό (άδεια απουσίας – σπουδές), οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές και όσοι δεν έχουν υποβάλει ετήσια δήλωση. Όσοι δικαιούχοι έχουν εκκρεμότητες με συνδικίες ή κατασχέσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με το Λογιστήριο τον Δ.Σ.Α.

Παράλληλα, από 22-12-2004 αρχίζει για πρώτη φορά η διανομή του μερίσματος του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων. Το ποσό είναι 220 €, στο οποίο δεν γίνεται παρακράτηση φόρου και προστίθεται στο μέρισμα του Ταμείου Συνεργασίας του Β΄ Εξαμήνου 2004 που διανέμεται ταυτόχρονα. Όσοι δικαιούχοι δεν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση για τη χορήγηση του μερίσματος του Ε.Δ.Λ.Ν.Δ εντός της προθεσμίας που είχε ταχθεί μπορούν να υποβάλλουν σχετική δήλωση στο Λογιστήριο του Δ.Σ.Α.

Σχόλια