Διάσωση κύριας κατοικίας οικογένειας, με οφειλές 560.000 ευρώ

0

Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, σώθηκε από τον πλειστηριασμό η κύρια κατοικία πολύτεκνης οικογένειας, με χρέος 561.918,08 ευρώ, με την καταβολή 40 ευρώ μηνιαίως.

Ειδικότερα και σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτη 70 ετών, συνταξιούχο του Ο.Γ.Α ο οποίος λαμβάνει σύνταξη γήρατος 394,28 ευρώ μηνιαίως και την σύζυγο του 64 ετών, με αγροτικό εισόδημα, από θερμοκηπευτικές καλλιέργειες 333 ευρώ μηνιαίως και από μίσθωμα θερμοκηπευτικής εγκατάστασης 209 ευρώ μηνιαίως. Συνολικά, το μηνιαίο εισόδημα της οικογένειας ανέρχεται στο ποσό των 1.116,28 ευρώ μηνιαίως.
Ο σύζυγος διαθέτει τρία αγροτικά ακίνητα και η σύζυγος τέσσερα αγροτικά ακίνητα συν μία πετρόκτιστη διώροφη παλαιά οικία, εμβαδού 50 τ.μ από άτυπη δωρεά.

Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1,8 και 2) του Νόμου 4161/2013 και αφού διαπίστωσε ότι η οικογένεια των δανειοληπτών πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του Νόμου 3869/2010, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή για πέντε έτη, στην οποία ορίζεται:

Απαγόρευση κάθε μέτρου εκτέλεσης κατά της κύριας κατοικίας, επιφάνειας 90 τ.μ και ιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου εκάστου των δανειοληπτών, ανεγερμένη σε ακίνητο έκτασης 2.000 τ.μ,
Μηνιαία καταβολή του ποσού των 40 ευρώ για τον σύζυγο, διανεμομένου συμμέτρως και για την σύζυγο επίσης μηνιαία καταβολή ποσού των 40 ευρώ, διανεμομένου συμμέτρως. Οι ίδιοι στην αίτηση τους είχαν προτείνει να καταβάλλουν 50 ευρώ έκαστος, κρίνοντας ότι ήταν στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων τους.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή την εξωδικαστική προσπάθεια των μελών της, η απόφαση αυτή θεωρείται σταθμός, μιας και το Δικαστήριο της Ιεράπετρας αποφάσισε την πλήρη προστασία της κατοικίας των αιτούντων και παράλληλα τη ρύθμιση του χρέους τους για μια πενταετία.
 

Σχόλια