Διάταξη για προσωρινή κράτηση για χρέη προς το δημόσιο

0

Με διάταξη της ΠΝΠ, αρμοδιότητας του υπουργού Δικαιοσύνης Νικ. Δένδια, αναστέλλονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, όλοι οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται από τα τραπεζικά ιδρύματα για οφειλές χρηματικών ποσών κάτω των 200.000 ευρώ, ενώ παράλληλα αυξάνεται από τα 30.000 ευρώ που είναι σήμερα στα 150.000 ευρώ το ποσό για το οποίο μπορεί να διαταχθεί η προσωρινή κράτηση για χρέη προς το δημόσιο.
Επίσης, με άλλη διάταξη της ΠΝΠ αυξάνεται στις 5.000 ευρώ, από 2.000 ευρώ που είναι σήμερα, το ποσό των οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κ.λπ.), για το οποίο δεν επιτρέπεται η άσκηση ποινικής δίωξης (αποποινικοποίηση ασφαλιστικών χρεών).

Σχόλια