spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔίκαιο & ΤεχνολογίαΔιάθεση δεδομένων από το Μητρώο Πολιτών στη ΓΓΠΣ

Διάθεση δεδομένων από το Μητρώο Πολιτών στη ΓΓΠΣ

132054 ΕΞ -2019: Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. [ΦΕΚ Β’ 4397/29/11/2019]

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47, σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 138), όπως ισχύουν.
3. Του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) για τη δημιουργία Μητρώου Πολιτών, όπως ισχύουν.
4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
5. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (ΦΕΚ Α’ 137).
6. Του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ Α’ 143), όπως ισχύουν.
7. Του π.δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια» (ΦΕΚ Α’ 180), όπως ισχύουν.
8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 119).
9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α’ 121).
10. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α’ 180), όπως ισχύουν.
11. Της Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (ΦΕΚ Β’ 2902).
12. Του άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

Β. Την 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας  «Λειτουργία  Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 3990/Β΄/1-11-2019).

Γ. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω των κεντρικών υποδομών Διαλειτουργικότητας, στο πληροφοριακό σύστημα των Φορέων του Δημοσίου.

Δ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τη διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) του Υπουργείου Εσωτερικών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών Μητρώου Πολιτών στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας  της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

  1. Σκοπός της διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών από τη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’) του Υπουργείου Εσωτερικών στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είναι η συνεχής παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων για την επίτευξη διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) και για την επίτευξη διατομεακής διαλειτουργικότητας.

  2. Διατίθενται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, υπό μορφή διαδικτυακών υπηρεσιών, οι κάτωθι κατηγορίες δεδομένων:

** Σημείωση: Στις εν λόγω διαδικτυακές υπηρεσίες περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα των εξής κατηγοριών: 1. Στοιχεία Ληξιαρχικών πράξεων 2. Στοιχεία Δημοτολογικής κατάστασης [παραλείπεται πίνακας αναλυτικών στοιχείων].

3. Τα ακριβή προς διάθεση πεδία και οι προδιαγραφές τους περιγράφονται σε Παράρτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του άρθρου 2 παρ. 2 της παρούσας απόφασης.

4. Η ανωτέρω διαδικτυακές υπηρεσίες εντάσσονται στο Μητρώο Διαδικτυακών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. της παραγράφου 3β του άρθρου 39 του ν. 4623/2019.

5. Η αξιοποίηση των ανωτέρω διαδικτυακών υπηρεσιών από τους Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα πραγματοποιείται μέσω του ΚΕ.Δ. και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για τη λειτουργία του (ΦΕΚ 3990/Β’/1-11-2019).

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  1. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων της, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων από σκόπιμη ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή διαρροή.
  2. Οι αντίστοιχες ευθύνες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συνδυασμό με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137), ιδίως όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων για την παροχή πληροφοριών σχετικά την επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας των δύο φορέων, καθορίζονται μέσω του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που συνάπτεται μεταξύ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ανωτέρω Κανονισμού.

  3. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και το Υπουργείο Εσωτερικών υπογράφουν σχετικό με τα ανωτέρω Πρωτόκολλο Συνεργασίας, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά θέματα, καθώς και οι αντίστοιχες ευθύνες των συνεργαζόμενων φορέων.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

<

p style=”text-align: center”>Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Lawjobs