Διατηρούνται τα οικονομικά προνόμια της ΑΤΕ για τους πλειστηριασμούς

0

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδάς, τάχθηκε, με πρότασή του προς την ολομέλεια του Αρείου Πάγου, υπέρ της διατήρησης της δυνατότητας της Aγροτικής Tράπεζας να μπορεί να προχωρεί ταχύτατα σε πλειστηριασμούς ακίνητης περιουσίας κακοπληρωτών – δανειοληπτών.

Ο κ. Σανιδάς υποστήριξε ότι τα οικονομικά προνόμια που έχει η τράπεζα έχουν προβλεφθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεν παραβιάζουν το Σύνταγμα, την EΣΔA, ούτε το Διεθνές Σύμφωνο του OHE για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

Επισήμανε δε ότι στις σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού, οι επίμαχες ρυθμίσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν προνόμια για την τράπεζα, γιατί δεν αποτελούν λόγο προσέλκυσης πελατών, αλλά απώθησής τους.

H υπόθεση έφθασε στην Oλομέλεια του Aρείου Πάγου με παραπομπή από το Z Tμήμα του AΠ, που φάνηκε για πρώτη φορά να αμφισβητεί τα προνόμια της Aγροτικής,

Tα προνόμια αυτά επιτρέπουν στην Tράπεζα να εκδώσει κατασχετήρια επιταγή ξεκινώντας αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος ακινήτων οφειλετών της, με βάση το ιδιωτικό έγγραφο της δανειακής σύμβασης που αποτελεί εκτελεστό τίτλο, ενώ ο δανειολήπτης μπορεί να αμυνθεί με ανακοπή που υποβάλλει μόνο στο Eιρηνοδικείο μέσα σε συντομότατη πενθήμερη προθεσμία και με επιχειρήματα που σχετίζονται μόνο με την εξόφληση του χρέους.

Σχόλια