Διατροφή γονιού από τον εύπορο γιο του

0

Διατροφή ύψους 900 ευρώ μηνιαίως υποχρεούται να καταβάλει εύπορος γιος στον πατέρα του, ο οποίος προσέφυγε, με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να εξασφαλίσει την οικονομική στήριξη του παιδιού του, κρίσιμη, όπως υποστήριξε, για την επιβίωσή του. Το Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων δικαίωσε τον αιτούντα, ο οποίος είναι ηλικιωμένος, φιλοξενείται εκ περιτροπής από τα αδέλφια του και χρειάζεται για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη δύο χιλιάδες ευρώ το μήνα, ενώ λαμβάνει σύνταξη μόλις 680 ευρώ. Το Δικαστήριο έκανε την αίτηση εν μέρει δεκτή κρίνοντας ότι ο ανθυποπλοίαρχος γιος του αιτούντος, με μηνιαίες αποδοχές της τάξης των 5000 ευρώ, υποχρεούται να στηρίξει τον άρρωστο πατέρα του.

Σχόλια