Διεθνές Νομικό Συνέδριο για τη Διακίνηση Πολιτιστικών Αγαθών

0

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 19 Μαϊου 2012 το Διεθνές Νομικό Συνέδριο για την Διακίνηση Πολιτιστικών Αγαθών στην Ελλάδα, η διοργάνωση του οποίου έγινε με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου Αρχαιοτήτων  (Hellenic Society for Law and Archaelogy). Ομιλητές στο συνέδριο ήταν νομικοί, αρχαιολόγοι και άνθρωποι του πολιτισμού από τέσσερα κράτη (Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Ελλάδα). Στο Συνέδριο επισημάνθηκαν οι διαφοροποιήσεις των διαφόρων εθνικών δικαίων ως προς τον τρόπο επίτευξης ενός γενικά αποδεκτού και κοινού στόχου, της προστασίας των αρχαιοτήτων και της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τις τεχνικές εναρμόνισης των εθνικών δικαίων, όσο και για τις πιθανές αλληλο-καλύψεις μεταξύ των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας (UNESCO-UNIDROIT) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι μόνο με τη στενή συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το συγκεκριμένο πρόβλημα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

IMG_2372 (Medium)

PHOTO CREDIT:
Απο αριστερά- Οι ομιλητές — Robert Peters, Δ.Ν., Νομικός Σύμβουλος του Επιτρόπου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τον Πολιτισμό και τα Μέσα Ενημέρωσης, Γερμανία; Άρτεμις Παπαθανασίου, Δ.Ν., Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ελλάδα; Καθηγητής Marc-André Renold, Διευθυντής του Art-Law Centre, Πανεπιστήμιο της Γενεύης, Ελβετία; Πρόεδρος, Καθηγητής Matthias Weller, Πανεπιστήμιο EBS, Γερμανία (IFKUR); Κα. Ηρα Καλιαμπέτσου, Δικηγόρος, ΕΕΔικΑ; RA Benno Widmer, LL.M., Επικεφαλής της διεύθυνσης Διεθνούς Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών, Ομοσπονδιακό Γραφείο Πολιτισμού, Ελβετία; Κα. Marina Schneider, Ανώτατη Αξιωματούχος της UNIDROIT; Prof. Marie Cornu, Director of Research, CNRS