Διευθέτηση όμβριων υδάτων στο Λυκαβηττό

0

Κάτοικος της περιοχής Λυκαβηττού προσέφυγε στο Συνήγορο, διαμαρτυρόμενος ότι κατά την έντονη βροχόπτωση της 27ης Νοεμβρίου 2016 υπερχείλισε η τάφρος του Λυκαβηττού, λόγω ιστάμενου ευκαλύπτου, ο οποίος εμπόδιζε τη ροή του νερού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες στην περιφερειακή οδό Μελίνας Μερκούρη.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών, η διοίκηση, διαχείριση, βελτίωση, συντήρηση, φύλαξη και προστασία του Λόφου Λυκαβηττού, έχει εκχωρηθεί με υπουργική απόφαση στο Δήμο Αθηναίων. Ωστόσο, οι μελέτες διαχείρισης του Λόφου Λυκαβηττού πρέπει να υποβάλλονται στη δασική υπηρεσία προς έγκριση, επειδή στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπάγονται και τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, καθώς και το περιαστικό πράσινο.

Η Αρχή ζήτησε από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε ενέργειες για την άμεση επίλυση του ζητήματος διευθέτησης των όμβριων υδάτων στην τάφρο Λυκαβηττού με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και την εκτέλεση των τυχόν απαιτούμενων εργασιών για την ελεύθερη απορροή των όμβριων υδάτων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή.

Από τη σχετική υπηρεσιακή αλληλογραφία προέκυψε ότι, αν και η Διεύθυνση Δασών Αθηνών δεν ενέκρινε το αίτημα του Δήμου Αθηναίων για την ολική υλοτομία του δέντρου, η Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του Δήμου ζήτησε εκ νέου άδεια οριστικής απομάκρυνσης του δέντρου από την ανωτέρω υπηρεσία. Περαιτέρω τόσο η Διεύθυνση Δασών Αθηνών, όσο και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής έχουν ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων ότι πρέπει να εξετασθεί συνολικά η διευθέτηση απορροής των όμβριων υδάτων στο Λόφο Λυκαβηττού με τη σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης διαχείρισης και κατασκευής αντιπλημμυρικού έργου.

Η Αρχή τόνισε ότι παρέλκει η εκ νέου υποβολή αιτήματος από το Δήμο Αθηναίων στη Δασική Υπηρεσία για χορήγηση άδειας οριστικής απομάκρυνσης του δέντρου, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο αίτημα έχει ήδη απαντηθεί, ενώ έχουν υποβληθεί συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του ζητήματος.

Πρόσφατα, ο Συνήγορος του Πολίτη ενημερώθηκε από το Δήμο Αθηναίων ότι η περιμετρική τάφρος με το δέντρο έχει ήδη καθαριστεί, έχει επιδιορθωθεί η πετρόχτιστη περίφραξη και ότι είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση μελέτης και αναμένεται άμεσα η δημοπράτηση του έργου «Αναβάθμιση προσβάσεων – δικτύων – υποδομών – αστικού εξοπλισμού Λόφου
Λυκαβηττού». Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα εποπτεύονται από το δασαρχείο και αποτελούν ήπιες παρεμβάσεις.

Η διευθέτηση των όμβριων υδάτων θα πραγματοποιηθεί δια μέσου της επιβράδυνσης και της απορρόφησής τους με μέτρα που αφορούν κυρίως στην αντικατάσταση των υλικών των μονοπατιών και των δρόμων. Επίσης, προβλέπεται ο εμπλουτισμός της βλάστησης στα σημεία που απαιτείται, ώστε να συγκρατείται το χώμα και το νερό, καθώς και η χάραξη νέου μονοπατιού.

Σχόλια