Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά της νέας εκκαθάρισης του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

0

Ενδεικτικά, διευκρινίζεται ότι:

α) Αν ένα κτίσμα είναι ημιτελές αποδεικνύεται από τις αναλυτικές καταστάσεις
μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) και τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων
(έντυπο Ε9).

β) Αν ένα ακίνητο είναι ιδιοχρησιμοποιούμενο από νομικό πρόσωπο για την
επιχειρηματική του δραστηριότητα, αυτό αποδεικνύεται από τις αναλυτικές
καταστάσεις μισθωμάτων ακινήτων ή τη δήλωση των ακινήτων στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. ως έδρα ή υποκατάστημα.

γ) Στις περιπτώσεις κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων διαμερισμάτων ή
επαγγελματικών στεγών, δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, αφού η εκκαθάριση του φόρου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με βάση τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ και τις δηλώσεις Ε9 και Ε2.
 

Σχόλια