Διευκρινίσεις για τα νέα μέτρα που αφορούν το δικηγορικό λειτούργημα

0

Αντικείμενο επεξεργασίας διυπουργικής επιτροπής, στην οποία αυτονόητα συμμετέχει το υπουργείο Δικαιοσύνης, αποτελούν τα μέτρα που αφορούν στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο. Η επιτροπή, αναφέρεται στην ανακοίνωση, “βρίσκεται σε αρχικό στάδιο εργασιών και, επομένως, υποτιθέμενες πληροφορίες, φήμες ή άλλες γενικές διαρροές δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και δεν απηχούν τα συμπεράσματά της”. Επιπλέον, στο κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρονται τα εξής: “Το υπουργείο Δικαιοσύνης, προσέρχεται στο δημόσιο διάλογο με την πεποίθηση ότι όχι απλά η διασφάλιση των ελάχιστων αμοιβών, αλλά, επιπρόσθετα, και η ποσοτική αύξηση και η οριζόντια επέκτασή τους στο σύνολο των προσφερόμενων νομικών υπηρεσιών, αφενός εξασφαλίζει φορολογικά έσοδα για το Κράτος στην πηγή, σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη οικονομική συγκυρία, και αφετέρου σταθερά έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι φανερό, εξάλλου, ότι η εκκαθάριση του Φ.Π.Α. από τους Δικηγορικούς Συλλόγους εγγυάται την ταχύτερη και απλούστερη απόδοση του Φ.Π.Α. στο Κράτος, ενώ η σε ετήσια βάση απόδοση του Φ.Π.Α. για τις πέραν του διπλοτύπου αμοιβές, που τυχόν εισπράττει ο δικηγόρος, ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της σχέσης εντολέα – δικηγόρου και του χρόνου πραγματικής είσπραξης της αμοιβής του τελευταίου κατά την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Εξίσου αναγκαία κρίνεται η παρουσία των δικηγόρων στη σύσταση των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και για το λόγο αυτό το μόνο το οποίο τίθεται προς συζήτηση είναι το όριο πέραν του οποίου θα είναι υποχρεωτική η παρουσία τους”. ;

Σχόλια