Διευκρινίσεις για τα τέλη κυκλοφορίας σε περίπτωση απόσυρσης

0

Οδηγίες για τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας σε περίπτωση απόσυρσης αυτοκίνητου οχήματος δίνει το Υπουργείο Οικονομικών με την Εγκύκλιο ΠΟΛ1091/2012. Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι για τα αποσυρόμενα οχήματα απαιτείται προηγούμενη καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το έτος, εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλές από προηγούμενα έτη. Έτσι, για απόσυρση αυτοκίνητου οχήματος εντός του 2012, απαιτείται προηγούμενη καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2012 και τυχόν οφειλές από προηγούμενα χρόνια.

Με προηγούμενες εγκυκλίους (ΠΟΛ 1019/2012, ΠΟΛ 1262/2011) το Υπουργείο Οικονομικών είχε χορηγήσει παράταση για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία έως την 16-1-2012. Συνεπώς, διευκρινίζεται ότι δεν μπορεί να αναζητηθεί η καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2012 για αυτοκίνητα που δεν έχουν παραδοθεί για καταστροφή στα εγκεκριμένα προς τούτο κέντρα.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου οχήματος απώλεσε την βεβαίωση καταβολής των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας, εφόσον η απώλεια διαπιστώνεται και αιτιολογείται, υπάρχει η δυνατότητα να επαναχορηγηθεί η βεβαίωση για μία μόνο φορά βάσει των αρχών της χρηστής διοίκησης και εξυπηρέτησης των συμφερόντων των διοικούμενων.

Σχόλια