Διευκρινίσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τη χορήγηση αδειών στους κρατουμένους

0

Με αφορμή σχετική αναφορά του δικηγόρου του Χριστόδουλου Ξηρού, ο Συνήγορος του Πολίτη ανακοίνωσε διευκρίνιση σε ότι αφορά την εμπλοκή του στο θέμα της χορήγησης αδειών.Συγκεκριμέναδιευκρινίζοντας ότι η Ανεξάρτητη Αρχή παρενέβη επί της διαδικασίας για την εξέταση του αιτήματός του από το αρμόδιο Συμβούλιο Τακτικών Αδειών, καθώς δεν υποκαθιστά τα αρμόδια διοικητικά όργανα στην κρίση τους επί της ουσίας.

Γενικότερα, για το θεσμό των αδειών ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη προτείνει στην πολιτεία να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια εξειδίκευσης της σχετικής κρίσης του αρμόδιου Συμβουλίου.

Σχόλια