Διευκρίνηση σε σχέση με άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα

0

Σύμφωνα με τη σχετική διευκρίνιση, το Υπουργείο Εσωτερικών απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα αναφορικά με την αποδοχή της «Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης» που χορηγείται από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, αντί του απαιτούμενου «αποδεικτικού μεταγραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο», ως ισοδύναμου δικαιολογητικού για την παραλαβή αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής σε επενδυτές ακινήτων, επισημαίνει ότι αυτή είναι δυνατή, καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2664/1998, με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης μιας περιοχής, παύει να ισχύει το σύστημα «Μεταγραφών και Υποθηκών» και αντικαθίσταται με το σύστημα του «Λειτουργούντος κτηματολογίου».

Ως εκ τούτου, σε όσες περιπτώσεις τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και λειτουργούν μεταβατικά ή οριστικά Κτηματολογικά Γραφεία, θα παραλαμβάνετε τα σχετικά αιτήματα και θα χορηγείτε βεβαίωση τύπου Α’.

 

Σχόλια